Otrzymanie nakazu zapłaty to nie żarty, niesie on za sobą szereg obowiązków i skutków prawnych głównie związanych z terminem do zapłaty, ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu. przepisy windykacyjne bywają jednak zawiłe, a każda sytuacja jest inna, stąd też kierowanie się poradami z Internetu może być zgubne. Mimo wszystko, jeśli postanowimy samodzielnie napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, w sieci znajdziemy wiele bezpłatnych wzorów, czasem nawet ze szczegółowym omówieniem elementów pisma procesowego.

Nie tylko na formularzu

KPC nie obliguje dłużnika do składania sprzeciwu na sądowym formularzu pomimo tego, iż sam nakaz został wydany w systemie elektronicznym. Pomocna okazać się może tak zwana antywindykacja czyli nic innego jak pomoc prawna w sprawach dotyczących długów, z jakiej dłużnik, konsument pozwany może skorzystać. Oczywiście nie jest to obligatoryjne, a napisanie we własnym zakresie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie jest horrendalnie skomplikowane. Na szczęście w 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w postępowaniu uproszczonym dopuszczając pisma procesowe nie będące formularzami. Zmniejsza to ryzyko pomyłki, gdy pismo tworzone jest przez laika. 

Z pomocą czy bez

Sprzeciw od nakazu zapłaty sporządzić można za pośrednictwem prawnika, ale również można napisać go samemu podważając zasadność długu, argumentując i uzasadniając swoje racje. Sprzeciw napisany samodzielnie, jak i ten spod pióra kancelarii prawnej ma tę sama moc prawną pod warunkeim iż jest napisany poprawnie i spełnia wszystkie wymogi formalne. Co do kwestii uzasadnienia to prawnicy przeciwnej strony zapewne postarali się aby nakaz trudno było obalić. Pod tym względem doświadczenie i wiedza prawnicza są pomocne w obronie przed nakazem i czasem warto jest skorzystać z oferty wsparcia prawnego. niestety żaden wzór internetowy sprzeciwu nie zastąpi indywidualnej analizy i przygotowania pisma.

Ważny termin

Nakaz zapłaty nie kończy postępowania, jednak bardzo istotny jest termin, w jakim dłużnik ma prawo złożyć do sądu sprzeciw wobec nakazu zapłaty. Od chwili odbioru pisma z nakazem zapłaty termin na sprzeciw zaczyna swój bieg i wynosi czternaście dni. Wbrew pozorom to niewiele czasu na przygotowanie sprzeciwu. Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór jest pismem procesowym, które musi spełnić szereg formalnych wymogów, aby pismo było uznane za wiążące. Aby termin był dopełniony pismo musi zostać nadane przed upływem dwóch tygodni od odbioru. 

Pismo procesowe – wzór

Jeśli nigdy nie pisaliśmy pisma procesowego warto wiedzieć jak powinno wyglądać, aby nie było zwrócone z powodu braków formalnych lub kompletnie nieuwzględnione. Przede wszystkim pismo musi posiadać dane nadawcy i adresata, datę utworzenia i podpis. Ponadto pismo takie jak sprzeciw od nakazu zapłaty powinno posiadać tytuł, oznaczenie sprawy, jej sygnaturę, jak również żądanie wraz z uzasadnieniem. Wzorów jak napisać sprzeciw poprawnie dostępnych w Internecie jest bardzo wiele, również i te dotyczące formularza sądowego. Elementy formularza i pisma pokrywają się ze sobą. By mieć pewność, że sprzeciw napisany jest poprawnie warto zlecić tę usługę wykwalifikowanym pracownikom kancelarii prawnej. konieczna ku temu będzie analiza dokumentów i sytuacji dłużnika. 

Kategorie: Bez kategorii